ส่งข้อความ
Weifang Heyi Agrochemical Co.,Ltd
บริษัท
ผลิตภัณฑ์
ยาฆ่าเชื้อรา Copper Abietate
สารกำจัดศัตรูพืชจากเชื้อรา
สารกำจัดศัตรูพืชทางเทคนิค
ยาฆ่าแมลงทางการเกษตร
สารกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตร
ยาฆ่าเชื้อราทางการเกษตร
สารกำจัดศัตรูพืชทางชีวภาพ
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
ยาฆ่าแมลง Acaricide
ยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลง
สารกำจัดวัชพืชนักฆ่าวัชพืช
ปุ๋ยจุลินทรีย์